آیا کسانی که آدامس می جوند، سرزنش می شوند؟

یک سوالی که برند آدامس beldent (که در آمریکا به Trident شناخته می شود)، در چالش تبلیغاتی خود از آن استفاده کرده است این است که، آیا کسانی که آدامس می جوند، سرزنش می شوند؟ این کمپین که “Almost Identical “ نام دارد به عنوان یک آزمایش هنری-اجتماعی که در موزه هنرهای معاصر Buenos Aires برگزار شد بررسی می کند چگونه آدامس جویدن بر اداراک ما از دیگران تاثیر می گذارد. این ویدئو موفق به دریافت 8 نشان در جشنواره کن شده است به همین جهت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. [script]

[/script]